• Garantie

  Garantie minimaal 3 jaar

 • Klantenservice

  02 757 11 72 Klantenservice

 • productbeoordelingen

  50.340 productbeoordelingen van onze klanten

 • Teruggaverecht

  Teruggaverecht 100 dagen

Sportime wordt Sport-Thieme - nu ook in België » meer weten

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Grasleben, geregistreerd bij AG Braunschweig HRB 100733, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Maximilian Hohe, verwerkt uw bestellingen op basis van de hiernavolgende Algemene verkoopsvoorwaarden (AVV).

 

1. Contractafsluiting

Door op de knop "In het winkelwagentje leggen" in onze online winkel te klikken, plaatst u de door u geselecteerde artikelen in de virtuele winkelwagen. Klik op het winkelwagentje symbool om in de virtuele winkelwagen te komen. Hier kunt u uw bestelling bekijken, items verwijderen of hoeveelheden wijzigen. Als u op knop "Verder" klikt, wordt het bestelproces gestart, dat u in de laatste stap kunt voltooien door op "Versturen bestelling" te klikken en zo een juridisch bindende contractovereenkomst doet met betrekking tot de items in uw winkelwagen. U wordt automatisch per e-mail op de hoogte gebracht dat uw bestelling is ontvangen. De gegevens van uw bestelling worden daar op ook vermeld. Deze e-mail vormt geen automatische bindende acceptatie van uw bestelling door onzentwege.

De tekst van de bestelling wordt alleen door ons opgeslagen totdat de koopsovereenkomst is geaccepteerd en kan daarna niet meer worden teruggehaald. Als u de tekst van de koopovereenkomst wilt opslaan, bewaar dan alstublieft onze bevestigingsmail voor ontvangst. Als u een klantaccount hebt aangemaakt en bent aangemeld bij het plaatsen van uw bestelling dan kunt u de koopovereenkomsttekst voor elke bestelling daar bekijken.

Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen u en de firma Sport-Thieme, zijn de genoemde prijzen vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Indien u betaalt via PayPal, creditcard of vooruitbetaling via overschrijving komt de verkoopsovereenkomst onmiddellijk tot stand samen met uw betaling.

Voor de betaling op rekening wordt de verkoopsovereenkomst bindend wanneer wij uw bestelling bevestigen. Dit gebeurt binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling ofwel door een schriftelijke bevestiging, ofwel door een mededeling van de verzending of door levering van de goederen, gedurende deze tijd bent u gebonden aan uw bestelling..

 

2. Leverdatum en levering

Opgelet !! Bestellingen geplaatst via deze webshop worden enkel in België geleverd.

a) Inzoverre bij de respectievelijke artikelbeschrijvingen geen andere leveringstermijn is aangegeven, leveren wij binnen de twee weken. Aanduidingen van leveringstermijnen zijn bij benadering. Bij nietnaleving van leveringstermijnen ontstaat geen recht op schadevergoeding. De leveringstermijn begint vanaf het moment dat onze orderbevestiging u heeft bereikt. Als u vooruit betaalt, begint de leveringstermijn twee dagen na uw betalingsopdracht aan uw bank.

b) Voor vrachtzendingen bent u verplicht, en dit vóór verzending, om aan u bekende verkeersbeperkingen, die gevolgen kunnen hebben bij het transport bij de levering, mee te delen.

c) Indien montage is overeengekomen, dient de montageplaats toegankelijk en klaar voor montage te zijn. Voor aanvang van de montage dient op mogelijke structurele problemen of moeilijkheden te worden gewezen. Bij verzwaarde omstandig- heden worden gemaakte meerkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Wij hebben het recht gebruik te maken van onderaannemers. De facturen voor deze montageprestaties zijn na ontvangst netto betaalbaar, zonder aftrek.

d) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant. Alle vrachtzendingen worden afgeleverd op het door u aangegeven adres. In de zakelijke transacties met klanten die geen consument zijn in de zin van de wettelijke bepalingen, zijn de Incoterms® 2020 bepalingen van toepassing.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in EUR. In de prijzen voor de consument is de gebruikelijke BTW inbegrepen. Bij de publicatie van nieuwe prijslijsten of catalogi verliezen alle voorgaande hun geldigheid. 

a) Toeslag voor kleine hoeveelheden, minimum bestelwaarde: Voor bestelwaarden onder 39,— € BTW incl. rekenen wij een toeslag voor kleine hoeveelheden aan van 5,— € BTW incl. De toeslag voor kleine hoeveelheden wordt op onze bestelformulieren vermeld en wordt bij bestellingen via het internet automatisch weergegeven. Met “bestelwaarde” wordt de bestelwaarde zonder eventuele servicetoelagen en verzendkosten bedoeld.

b)  In geval van drukfouten hebben wij het recht tot prijs wijzigingen.

 

4. Verzendkosten

a) Algemeen
De verzendkosten bedragen per zendingtot 30 kg 11,90 incl. BTW. De verzendkosten en de toeslag voor kleine hoeveelheden, minimum bestelwaarde, zijn slechts eenmaal per bestelling verschuldigd, ook als de bestelling in meerdere zendingen geleverd wordt. Wordt een bestelling op meerdere leveringsadressen geleverd, dan zijn de verzendingskosten per leveringsadres verschuldigd.

b) Kosten voor vrachtzendingen: De vrachtkosten voor toestellen of artikels die per vracht worden verzonden, worden als volgt berekend:

tot 50 kg € 71,– incl. wettelijke BTW
tot 100 kg € 101,– incl. wettelijke BTW
tot 150 kg € 132,– incl. wettelijke BTW
tot 200 kg € 142,– incl. wettelijke BTW
tot 250 kg € 173,– incl. wettelijke BTW
tot 300 kg € 204,– incl. wettelijke BTW
tot 400 kg € 224,– incl. wettelijke BTW
tot 500 kg € 245,– incl. wettelijke BTW
tot 1000 kg € 358,– incl. wettelijke BTW
tot 1500 kg € 589,– incl. wettelijke BTW
tot 2000 kg € 825,– incl. wettelijke BTW
tot 2500 kg € 1061,– incl. wettelijke BTW
tot 3000 kg € 1296,– incl. wettelijke BTW
tot 3500 kg € 1531,– incl. wettelijke BTW
tot 4000 kg € 1767,– incl. wettelijke BTW
tot 4500 kg € 2003,– incl. wettelijke BTW
tot 5000 kg € 2239,– incl. wettelijke BTW
tot 5500 kg € 2474,– incl. wettelijke BTW
tot 6000 kg € 2710,– incl. wettelijke BTW
tot 6500 kg € 2946,– incl. wettelijke BTW
tot 7000 kg € 3182,– incl. wettelijke BTW
tot 7500 kg € 3417,– incl. wettelijke BTW
tot 8000 kg € 3652,– incl. wettelijke BTW
tot 8500 kg € 3888,– incl. wettelijke BTW
tot 9000 kg € 4124,– incl. wettelijke BTW
tot 9500 kg € 4359,– incl. wettelijke BTW
tot 10000 kg € 4595,– incl. wettelijke BTW

c) Andere verzendkosten
Voor bepaalde artikelen gelden speciale verzendkosten. U kunt deze verzendkosten rechtstreeks bekomen in de artikelbeschrijving via onze online shop www.sport-thieme.be.

Prijzen incl. wettelijke BTW.

Als het ons voor een vlotte afwikkeling voordelig en economisch zinvol lijkt, voeren we deelleveringen uit. Dit geldt vooral als de levertijden van de verschillende producten sterk van elkaar afwijken, zodat u uw goederen toch zo snel mogelijk bekomt.

 

5. Betaling

Bij sport-thieme.be kunt u via verschillende kanalen gemakkelijk en eenvoudig betalen. Afhankelijk van het rekeningbedrag kunnen wij ervoor kiezen een aangeboden betalingsmogelijkheid niet te accepteren. Geef bij uw bestelling bij Sport-thieme uw betalingswens aan.

a) Factuur:
Enkel aan bij ons bekende resp. kredietwaardige afnemers leveren we goederen op factuur. Voor deze betaalmethode voeren wij een kredietcontrole uit in overeenstemming met ons privacybeleid. De betaling dient te geschieden binnen de 21 dagen na de factuurdatum. Bij deelleveringen kunnen we een deelse betaling eisen overeenkomstig de reeds geleverde goederen. Mocht u met betalingen te laat zijn, dan kunnen wij u aanmaningskosten en verwijlinteresten aanrekenen ter hoogte van 5 % boven de normale interesten van de bank. Bovendien worden eventuele toekomstige leveringen nog alleen tegen vooruitbetaling gedaan.

b) Kredietkaart:
Uw creditcard wordt belast met het factuurbedrag wanneer u het bestelproces voltooit en uw bestelling plaatst.

Bij betaling met kredietkaart is het belangrijk op te merken dat de kredietkaartgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet bewaard worden. Daarom moeten de gegevens ons telkens opnieuw bij elke betaling worden meegedeeld.


c) Overschrijving vooraf/ vooruitbetaling:
U heeft de mogelijkheid om het in de orderbevestiging genoemde factuurbedrag vooraf op de hiernavolgende bankrekening over te schrijven. De leveringstermijn volgens punt 2 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. De bankgegevens zijn:

Sport-Thieme GmbH (Sportime)
ING Bank: 310-1774449-17
IBAN: BE61 3101 7744 4917
BIC: BBRU-BE-BB

d) Paypal

6. Wettelijk herroepingsrecht en vrijwillig terugga- verecht

Als u goederen verwerft voor doeleinden, die overwegend noch aan uw commerciële, noch uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen toegeschreven worden, dan heeft u een wettelijk herroepingsrecht waarover wij aan het einde van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden meer uitleg geven.

Onafgezien van alle wettelijke herroepings- en teruggaverechten waarborgen wij alle klanten bijkomend het recht de bekomen goederen zonder aangifte van redenen binnen 100 dagen terug te geven, door terugzending van het goed volgens de hiernavolgende voorwaarden.

De teruggavetermijn begint te lopen na ontvangst van de goederen. Voor de garantie van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. Bij goederen die niet per pakket kunnen verzonden worden (bv. bij volumineuze goederen) volstaat een aan ons gericht teruggaveverzoek. De terugzending of het teruggaveverzoek moet gericht zijn aan: Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D–38368 Grasleben, fax: +49 5357/18190, mail: info@sport-thieme.de.

Alternatief kan u zich ook wenden tot:

Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sport-thieme.be
Tel. 02-757 11 72

De kosten voor de teruggave of de terugzending zijn voor uw rekening. Wij kunnen de terugbetaling van de goederenwaarde weigeren tot wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. De terugname door ons, van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden, kunnen wij van de vooruitbetaling van de transportkosten afhankelijk maken.

Het teruggaverecht is uitgesloten als het goed beschadigd is of indien het goed tekenen vertoont van gebruik, die verder gaan dan die veroorzaakt worden door het onderzoek van de aard, de kenmerken en de functionaliteit van het goed. Het teruggaverecht is ook niet geldig bij voor u individueel vervaardigde goederen of bij ontzegelde goederen.

 

7. Gebreken

Als de goederen gebreken vertonen, dan heeft u behoudens para. 8 de wettelijk voorziene aanspraken. Ontvangt u ondanks uitgebreide controle toch een goed met gebreken, dan helpt onze klantenservice u graag verder. Kleine variaties van onze modellen met betrekking tot vorm en kleur, afmetingen en gewich- ten, met name in naleveringen en technische wijzigingen ten behoeve van verdere ontwikkelingen of normenaanpassing gelden niet als gebrek.

 

8. Aansprakelijkheid

Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitzondering hierop zijn schadeclaims als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid, of de schending van essentiële contractuele verplichtingen evenals de verantwoordelijk- heid voor zulke schade, als ze te wijten is aan een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn deze waarvan de vervulling voor het bereiken van de voltooiing van de overeenkomst noodzakelijk is. Voor de gewoon nalatige schending van de contractuele verplichtingen zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare overeenkomsttypische schade. De beperkingen van par. 1 en 2 zijn ook van toepassing op onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, als de aanspraken rechtstreeks tegen hen worden ingesteld. De bepalingen van de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

9. Garantievoorwaarden

Uitgesloten van onze garantie zijn commerciële kopers die de goederen kopen met het oog op wederverkoop. Garanties verminderen de wettelijke aanspraken, in het bijzonder die op aanvullende prestaties, vermindering, ontbinding en schadevergoeding, niet en gelden voor de periode van de overhandiging van de goederen aan de klant tot het verstrijken van de telkens aangegeven garantieduur. In geval van garantie kan de klant de goederen tot aan de afloop van de aangegeven garantieduur op onze kosten aan het hiernavolgende adres zenden. Hij krijgt naar onze keuze een herstelling of een vervanglevering. De garantie geldt niet voor de natuurlijke slijtage en beschadigingen door de koper aangericht. Garantiegever: Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, D-38368 Grasleben.

Adres retourzending : Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat 12
3070 Kortenberg
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
info@sport-thieme.be

 

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling (inclusief BTW en verzendkosten). De consument is het niet toegelaten ze, voor de volledige vervulling van hun uit de koop ontstane verbintenissen, verder te verkopen.

Heeft de klant de goederen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsbezigheid gekocht, dan is de verderverkoop in het normale economische verkeer voor hem toegestaan. Hij cedeert ons de uit de verderverkoop ontstane vorderingen, in hoogte van de factuurwaarde van onze vordering, reeds op dit moment. Wij nemen de cessie hiermee aan. De koper blijft voor de inning van de vordering ook na de cessie gemachtigd. Onze bevoegdheid, de vordering zelf te innen, blijft daarvan onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de koper niet in gebreke is met zijn betaling.

 

11. Beschermingsrechten

Wij behouden ons de industriële eigendoms- en auteursrechten voor, voor alle door ons geleverde producten, afbeeldingen en andere documenten. Voor imitatie door derden is onze uitdrukkelijke toestemming nodig.

12. Verdere zakelijke verbintenissen

Als één van de zakelijke verbintenissen ongeldig zou zijn, dan gelden de andere toch nog onverminderd. Algemene zakelijke voorwaarden van de klant zullen wij niet goedkeuren. Plaats van jurisdictie en uitvoering voor beide partijen is de rechtbank van onze ondernemingszetel wanneer de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaalvermogen is, en bij particuliere klanten hun woonplaats. Wij zijn gerechtigd om te vervolgen op de algemene plaats van jurisdictie van de klant. Het Duitse recht geldt met uitsluiting van het Verenigde Naties Internationaal handelsrecht. In het verkeer met eindverbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindverbruiker gebruikt worden, voor zover het dwingend om consument- rechtelijke bepalingen gaat.

 

13. Ondernemingszetel, bestellingen/kantoren, bank- gegevens

Sport-Thieme GmbH - Helmstedter Strasse 40 -D-38368 Grasleben
Tel.: +49 53 57 / 1 81 81 E-Mail: info@sport-thieme.de
AG Braunschweig HRB 100733 -  BTW nummer: DE815548051

Voor bestellingen en informatie kan u zich ook wenden tot:
Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sport-thieme.be
Tel. 02-757 11 72
Fax 02-757 11 36
Ondernemingsnummer - DE815548051

Bankgegevens:
Sport-Thieme GmbH (Sportime)
ING bank: 310-1774449-17
IBAN: BE61 3101 7744 4917
BIC: BBRU-BE-BB

- Sport-Thieme GmbH –

 

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Str. 40, D-38368 Grasleben,  telefoonnummer: +49 53 57/18181; faxnummer: +49 53 57/18190, emailadres: info@sport-thieme.de; alternatief: Sport-Thieme (Sportime), J.B. Vinkstraat 12, B-3070 Kortenberg, telefoonnummer: 02-757 11 72; faxnummer 02-757 11 36, emailadres: info@sport-thieme.be) via een ondubbelzinnige verklarung (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail))op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het beijgevoegde modelformulier voor herropeing, maar ben hiertoe niet verpflicht.

Om de herropeingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is vertreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugzenden van goederen die per pakket kunnen verzonden worden alsook voor diegene die niet per pakket kunnen verzonden worden. De kosten voor het terugzenden van goederen die niet per pakket kunnen verzonden worden, worden geschat op een maximum bedrag van 71,-€  voor een maximum gewicht van 50 kg en voor goederen met een hoger gewicht een maximum van 1,42€/kg. Het verzendgewicht staat vermeld in de artikelbeschrijving.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

We presenteren een modelformulier voor herroeping op onze website https://pcdn.sport-thieme.com/pdf/agb-herroepingsrecht, zoals hieronder ook weergegeven.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

 

Sport-Thieme (Sportime)
J.B. Vinkstraat, 12
B-3070 Kortenberg
info@sport-thieme.be
Fax 02-757 11 36


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...........................................................................

Besteld op (*): ..................... Ontvangen op (*): .....................

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

......................................
Handtekening van consument(en)                                                                                                                                                        (alleen wanner dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Gelieve nota te nemen dat u geen herroepingsrecht heeft voor de volgende opdrachten:

 • Contracten voor de levering van goederen die niet standaard zijn en waar een individuele behandeling van cruciaal belang is voor het maken ervan  of die duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften,
 • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid en hygiëne niet teruggezonden kunnen worden als hun verzegeling is verwijderd na de aflevering,
 • Contracten voor de levering van audio- of video-opnamen en computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd.